Language selector:
cz
  • You are here:
  • Home
  • Zásady ochrany osobních údajů
 
 

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady se vztahují na naše Internetové stránky (orientalmotor.de, oriental-motor.de, orientalmotor.fr, oriental-motor.fr, orientalmotor.it, oriental-motor.it, oriental-motor.co.uk, oriental-motor.eu, orientalmotor.cz, orientalmotor.com.tr, orientalmotor.es, orientalmotor.ru, orientalmotor.nl, orientalmotor.hu, orientalmotor.pl, orientalmotor.pt, orientalmotor.fi, orientalmotor.dk)

Bez ohledu na důkladnou kontrolu obsahu Internetových stránek, nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah takových Internetových stránek zodpovídá výhradně jejich provozovatel.

Berte prosím na vědomí, že naší společností provozované Internetové stránky nabízí služby, které nejsou k dispozici bez zadání osobních údajů. Osobní údaje se vztahují na informace, které slouží k identifikaci zákazníků. Informace, pomocí kterých lze jednotlivě identifikovat zákazníky, obnáší jeden nebo více z následujících údajů: jméno zákazníka, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, název společnosti a údaje z obsahu poptávek. Naše zásady na ochranu osobních údajů jsou uvedené níže.

Správa osobních údajů
Společnost Oriental Motor usiluje o ochranu osobních údajů svých zákazníků. Za tímto účelem slouží preventivní opatření proti nezákonnému přístupu k údajům a ztrátě, poškození, falzifikaci a úniku osobních údajů, jakož i okamžitá nápravná opatření v takových případech.

Použití osobních údajů
Osobní údaje zadané zákazníky při registraci, se používají jako reference pro poskytování služeb a zdokonalování služeb společnosti Oriental Motor. Osobní údaje se nikdy nestanou předmětem poskytování informací třetí straně bez předchozího souhlasu zákazníka (s výjimkou žádostí ze zákona nebo ze strany právní moci).

Omezení používání osobních údajů
Pokud zákazník během své registrace souhlasí s poskytováním informací od společnosti Oriental Motor, obdrží pravidelně e-mailem nebo jiným prostředkem informace ohledně produktů a důležitých událostí týkajících se společnosti Oriental Motor. Pokud si zákazník nepřeje tyto informace dále získávat, může nás informovat e-mailem, faxem nebo telefonicky.

Ostatní pokyny k zacházení s osobními údaji
Ačkoli společnost Oriental Motor usiluje o ochranu soukromí svých zákazníků, požaduje po svých zákaznících, aby osobně podnikali kroky k dostatečné ochraně těchto údajů. Společnost Oriental Motor nenese žádnou zodpovědnost za osobní údaje zákazníků zadávané na Internetových stránkách s odkazem na Internetové stránky naší společnosti.

Zásady na ochranu osobních údajů mohou být upraveny při zahájení poskytování nových služeb. Za účelem dokonalejší ochrany osobních údajů zákazníků a v souladu s úpravami zákonů a ostatních směrnic, které společnost Oriental Motor musí dodržovat, může dojít k přepracování zásad na ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelnou četbu těchto zásad.

O Cookies
Cookie je fragment informací, které Webový server posílá do Internetového prohlížeče za účelem účinného využití Internetu. Cookies se mohou ukládat v podobě souborů v počítači uživatele. Pomocí Cookies může Webový server zaznamenávat, pomocí jakého prohlížeče uživatel navštívil danou Internetovou stránku. Pomocí správného nastavení Internetového prohlížeče může uživatel odmítnout příjem Cookies nebo si nechat zobrazit výstražnou zprávu, pokud se Internetový prohlížet chystá přijmout Cookie. Webové servery společnosti Oriental Motor mohou používat Cookies z následujících důvodů:

Pro úpravu obsahu svých Internetových stránek nebo e-mailových zpráv za účelem zvyšování spokojenosti zákazníků či za účelem individuálního přizpůsobení obsahu Internetových stránek pro každého zákazníka zvlášť.

Údaje získané pomocí Cookies mohou sloužit k statistickému vyhodnocování. Nicméně takové informace neobsahují žádné údaje k identifikaci jednotlivých zákazníků.

Tato webová stránka využívá technologii Google Analytics, službu pro analýzu návštěvnosti webu společnosti Google Inc. („Google“). Technologie Google Analytics využívá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a poskytují možnost analyzovat, jak stránku využíváte. Informace o tom, jak tuto webovou stránku využíváte získané pomocí souborů cookie (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Společnost Google pomocí těchto informací vytváří přehledy o aktivitách na webu určené pro provozovatele webu a poskytuje služby spojené s používáním webových stránek a internetu. V určitých případech rovněž společnost Google poskytuje tyto informace třetím stranám, pokud je to předepsáno zákonem nebo pokud třetí strany na zakázku společnosti Google tato data zpracovávají. Společnost Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu s ostatními získanými daty. Ukládání souborů cookie lze zabránit příslušným nastavením internetového prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci v určitých případech využívat všechny funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas s používáním dat, která o vás byla získána, výše popsaným způsobem a k uvedenému účelu.

Obsah této stránky nabývá platnosti k dni uložení na Webový server.

Leden, 2011

ORIENTAL MOTOR (Europa) GmbH
Evropská centrála
Schiessstraße 74
40549 Düsseldorf
Německo

Telefon: +49-(0)2 11/52 067-00
Fax: +49-(0)2 11/52 067-099
info@orientalmotor.de

Kontakt v České Republice

Zákaznické centrum

Pro všechny otázky týkající se produktů. Hovory zdarma po celé Evropě:
00 800 / 22 55 66 22
(zákaznická podpora v angličtině a němčině)